Седмица на гората-среща с експертите на РДГ – Берковица

Lpgberk/ април 6, 2023/ Новини

Пореден вълнуващ ден от отбелязването на Седмицата на гората в ЛПГ. Учениците отново имаха възможност да се срещнат с експертите на Регионалната дирекция по горите в Берковица.

На 11. клас гостуваха Инж. Екатерина Апостолова и инж. Александър Пенчев. Те разговарях с бъдещите лесовъди на тема “Ролята на горите и горския секторза развитието на туризма. Алтернативни форми на туризъм. Развитие на ловностопанския туризъм”. Една изключително важна тема в контекста на предпоставките България да бъде водеща туристическа дестинация.

На дванадесетокласниците гости бяха инж. Иван Николов – зам.-директор на РДГ и инж. Владислав Антонов. Темата бе свързана с лова и ловните трофеи – видове трофеи, оценка на трофеите. Бяха направени измервания на череп на вълк и зъби на глиган и бяха попълнени задължителните измервателни протоколи.

Инж. Антонов подчерта, че България държи последните пет рекорда за благороден елен и на още много видове, също добра предпоставка за ловен туризъм.

Утре в ЛПГ тържествено ще се отбележи финалът на Седмицата като освен празнична програма, ще се проведе и училищен Горски многобой.

Share this Post