Прием

„Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ – с разширено изучаване на английски език

 • 13 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, удвоеният брой точки от теста по  математика, оценките по география и биология и здравно образование от свидетелството за 7 клас.

„Механизация на горското стопанство“

 • 13 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, удвоеният брой точки от теста по  математика, оценките по физика и математика от свидетелството за 7 клас.

„Горско и ловно стопанство“ – с разширено изучаване на английски език

 • 26 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, удвоеният брой точки от теста по  математика, оценките по биология и здравно образование и география от свидетелството за 7 клас.

Важни дати

Изпити:

 • Български език и литература – 13.06.2023 г.
 • Математика – 16.06.2023 г.
 1. Подаване на документи за участие в приема – 05 – 07.07.2023 г.
 2. Обявяване на резултатите от І етап на класиране до 12.07.2023 г.
 3. Записване на учениците, приети на І етап на класиран и подаване на документи за ІІ етап 13 – 17.07.2023 г.
 4. Обявяване на резултатите от ІІ етап на класиране до 19 .07.2023 г.
 5. Записване на учениците, приети на ІІ етап на класиране 20 – 24.07.2023 г.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране – 25.07.2023 г.
 7. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране – 26 – 27.07.2023 г.
 8. Обявяване на резултатите от ІІІ етап на класиране – 31.07.2023 г.
 9. Записване на учениците, приети след ІІІ етап на класиране – 01 – 02.08.2023 г
 10. Обявяване на незаетите места след ІІІ етап на класиране до 04.08.2023 г.
 11. Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване – 11.09.2023 г.