Преподаватели

В училището работят:

  • 17 учители с висше образование “магистър”
  • 1 учител със степен специалист
  • 13 учители преподават по общообразователна подготовка
  • 8 учители преподават по професионална подготовка
  • Непедагогическият персонал включва 8 души