Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. 

Lpgberk/ октомври 16, 2023/ Обществени услуги

Share this Post